قیمت انواع پروفیل

پروفیل مصارف زیادی در ساختمان سازی، صنعت و راه سازی دارد، اما بیشترین کاربرد آن در ساخت در و پنجره های آهنی می باشد.

پروفیل ها بشکل مربع و مستطیل وجود دارند که در مقاطع کوچک آن جهت نرده های فلزی برای در و پنجره ها، راه پله ها، نرده کشی دیوارهای کارخانه ها، پیاده روها و نیز خیابانها استفاده می گردد، اما مقاطع بزرگتر پروفیل ها به ستونی معروف هستند که در ساخت ستون و اسکلت فلزی کاربرد دارد.

قیمت پروفیل

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولضخامتقیمت
پروفیل ابعادی۲میلتماس بگیرید
پروفیل ابعادی۳میلتماس بگیرید
پروفیل ابعادی۴میلتماس بگیرید
پروفیل ابعادی۵میلتماس بگیرید
پروفیل ابعادی۶میلتماس بگیرید