انواع ورق

امروزه عمده ی محصولات فلزی به‌صورت ورق فولادی تولید شده که هرکدام از انواع ورق‌ فولادی , برای اهداف خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورق‌ فولادی از مواد مختلفی تشکیل می شود که هر کدام در بخش مختلفی از صنعت و ساخت ساز ساختمان ها به کار می‌روند. همه ی انواع ورق فولادی هر کدام مشخصات فیزیکی و ساختاری خاصی دارند که با توجه به این ساختار از آنها در بخش های مختلف استفاده می شود.  انواع ورق فولادی شامل  ورق سیاه (ورق گرم)، ورق روغنی (ورق سرد)، ورق اسیدشویی، ورق قلع اندود، ورق گالوانیزه و ورق رنگی میشود

قیمت ورق سیاه

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولضخامتابعاد(متر)قیمت(تومان)
ورق سیاه مبارکه اصفهان۲۱/۵*۶تماس بگیرید
ورق سیاه مبارکه اصفهان۳۱/۵*۶تماس بگیرید
ورق سیاه مبارکه اصفهان۴۱/۵*۶تماس بگیرید
ورق سیاه مبارکه اصفهان۵۱/۵*۶تماس بگیرید
ورق سیاه مبارکه اصفهان۶۱/۵*۶تماس بگیرید
ورق سیاه مبارکه اصفهان۸-۱۵۱/۵*۶تماس بگیرید
ورق سیاه اوکسین۸۲*۶تماس بگیرید
ورق سیاه اوکسین۱۰۲*۶تماس بگیرید
ورق سیاه اوکسین۱۲۲*۶تماس بگیرید
ورق سیاه اوکسین۱۵۲*۶تماس بگیرید
ورق سیاه اوکسین۲۰-۴۰۲*۶تماس بگیرید
ورق سیاه گیلان۲۱*۶تماس بگیرید
ورق سیاه گیلان۳۱*۶تماس بگیرید
ورق سیاه گیلان۴۱*۶تماس بگیرید
ورق سیاه گیلان۵۱*۶تماس بگیرید
ورق سیاه گیلان۶-۱۵۱*۶تماس بگیرید
ورق سیاه قطعات۸-۲۵۱/۲۰*۶تماس بگیرید
ورق سیاه کاویان۱۵-۴۰۱/۲۵*۶تماس بگیرید

قیمت ورق رنگی

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولضخامتعرضقیمت(تومان)
سفید۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
آبی۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
قرمز۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
نارنجی۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
قهوه ای سوخته۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
زرد۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
سبز۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
مشکی۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
کرم۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
سفید یخچالی۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید

قیمت ورق گالوانیزه

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولضخامت(میل)عرض(متر)قیمت(تومان)
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
وورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۰/۶۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۰/۷۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۰/۸۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۰/۹۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۱۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۱/۲۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۱/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۲۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۳۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان۴۱/۲۵و۱تماس بگیرید

قیمت ورق روغنی

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولضخامت(میل)عرض(متر)قیمت(تومان)
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان۰/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان۰/۶۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان۰/۷۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان۰/۸۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان۰/۹۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان۱۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان۱/۲۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان۱/۵۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان۲۱/۲۵و۱تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان۳۱/۲۵و۱تماس بگیرید

قیمت ورق st52

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولضخامت(میل)ابعاد(متر)قیمت(تومان)
ورق st52 اوکسین۲۲*۶تماس بگیرید
ورق st52 اوکسین۳۲*۶تماس بگیرید
ورق st52 اوکسین۴۲*۶تماس بگیرید
ورق st52 اوکسین۵۲*۶تماس بگیرید
ورق st52 اوکسین۶۲*۶تماس بگیرید
ورق st52 اوکسین۸-۱۰۰۲*۶تماس بگیرید

قیمت تسمه آهن

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولضخامتطولقیمت(تومان)
تسمه ماشین کاری شده۳۶تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری شده۴۶تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری شده۵۶تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری شده۶۶تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری شده۸۶تماس بگیرید
تسمه ماشین کاری شده۱۰۶تماس بگیرید