قیمت انواع میلگرد

فولادهای با سطح مقطع دایره ای شکل و نسبت طول به قطر بالا را میلگردگویند. بتن مقاومت فشاری بالایی دارد ولی مقاومت کششی آن بسیار کم است. (مقاومت فشاری بتن در حدود ۱۰ برابر مقاومت کششی آن است ) و استفاده از بتن در قطعات تحت فشار مانند ستون ها و پایه ها مناسب است ولی پایین بودن مقاومت کششی آن، موجب می شود که به تنهایی برای استفاده در قطعاتی که به طور همزمان تحت تاثیر کشش و فشار هستند با محدودیت همراه باشد که با استفاده از میلگرد این محدودیت برطرف می شود. به این ترتیب جسم مرکبی که از ترکیب فولاد و بتن حاصل می شود را بتن مسلح یا بتن آرمه می نامند. از نظر شکل ظاهری میلگردها به دو صورت با سطح رویه ساده (صاف) و آجدار تولید می شود.

قیمت انواع میلگرد ساده

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولسایزقیمت
میلگرد ساده نوردیابعادیتماس بگیرید
میلگرد ساده فابریکابعادیتماس بگیرید

قیمت انواع میلگرد آجدار

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولسایزقیمت
میلگرد حرارتی کلاف (کارخانه)۶/۵تماس بگیرید
میلگرد حرارتی کلاف (انبار تهران)۶/۵تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A2(کارخانه) ۸تماس بگیرید
میلگرد آجدار استاندارد A2 (انبار تهران)۸تماس بگیرید
میلگرد آجدار استاندارد A2 (کارخانه) ۱۰تماس بگیرید
میلگرد آجدار استاندارد A2 (انبار تهران)۱۰تماس بگیرید
میلگرد آجدار استاندارد A2 (کارخانه)۱۲تماس بگیرید
میلگرد آجدار استاندارد A2 (انبار تهران)۱۲تماس بگیرید
میلگرد آجدار استاندارد A3 (کارخانه) ۸تماس بگیرید
میلگرد آجدار استاندارد A3 (انبار تهران) ۸تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (کارخانه)۱۰تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (انبار تهران)۱۰تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 ( کارخانه)۱۲تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (انبار تهران)۱۲تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (کارخانه)۱۴تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (انبار تهران)۱۴تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (کارخانه)۱۶تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (انبار تهران)۱۶تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (کارخانه)۱۸تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (انبار تهران)۱۸تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (کارخانه)۲۰تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (انبار تهران)۲۰تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (کارخانه)۲۲تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (انبار تهران)۲۲تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (کارخانه)۲۵تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (انبار تهران)۲۵تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (اکارخانه)۲۸تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (انبار تهران)۲۸تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (کارخانه)۳۲تماس بگیرید
میلگرد آجداراستاندارد A3 (انبار تهران)۳۲تماس بگیرید
میلگرد آجدار استاندارد A4(کارخانه)ابعادیتماس بگیرید
میلگرد آجدار استاندارد A4(انبار تهران)ابعادیتماس بگیرید