انواع لوله

به طور کلی انواع روش تولید لوله فولادی به دو دسته لوله بدون درز و درزدار تقسیم بندی می شوند. لوله فولادی بدون درز در اصطلاح به لوله مانسمان یا سیم لس (seam-less) معروفند. در فرایند تولید این دسته از محصولات از روش جوش استفاده نمی شود، به این صورت که برای تولید از مقاطع فولادی اعم از شمش استفاده نموده و پس از حرارت و کشش و سایر فرایندها به لوله فولادی تبدیل می شود.  همچنین ماده اولیه لوله فولادی مانیسمان نیز با لوله درزدار تفاوت دارد. این در حالی است که در فرایند تولید لوله درزدار پس از برش ورق و شکل دهی آن ، از جوشکاری نیز استفاده می گردد.

قیمت انواع لوله مانیسمان

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولسایزقطرخارجیقیمت(تومان)
میلگرد ساده کارخانه حسن رود۸۱۲۰۱۲۰
میلگرد ساده کارخانه آناهیتا۸۱۵۰۱۵۰

قیمت انواع لوله درزجوش

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولسایزضخامتقیمت(تومان)
میلگرد ساده کارخانه حسن رود۸۱۲۰۱۲۰
میلگرد ساده کارخانه آناهیتا۸۱۵۰۱۵۰