انواع تیرآهن وهاش

‌تیر آهن اساسی‌ترین پروفیل ساختمانی است که بعضاً در پروژه‌های صنعتی نیز کاربرد دارد.تیر آهن به سه صورت یافت می‌شود.

  1. تیر آهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)
  2. تیر آهن INP (استاندارد چین و روسیه)
  3. تیر آهن IPB (بال پهن)

تیرآهن هاش در واقع یکی از مصالح مهم ساختمانی می باشد که معمولاً در قسمت اسکلت های فلزی ساختمان سازی استفاده می شود و نقش بسیار مهمی هم در ساختمان سازی ایفا می‌کند زیرا اسکلت اصلی ساختمان ها را این تیرآهن های هاش تشکیل می‌دهند، و البته که این نوع تیرآهن در فعالیت های عمرانی نیز نقش پر رنگی ایفا میکند.

قیمت انواع تیرآهن

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولسایزقیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۱۲تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۱۴تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۱۶تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۱۸تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۲۰تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۲۲تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۲۴تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۲۷تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۳۰تماس بگیرید

قیمت انواع هاش

تاریخ به روز رسانی:۹۹/۳/۲۶

مشخصات محصولسایزقیمت
تیر هاش سبک۱۰تماس بگیرید
تیر هاش سبک۱۲تماس بگیرید
تیر هاش سبک۱۴تماس بگیرید
تیر هاش سبک۱۶تماس بگیرید
تیر هاش سبک۱۸تماس بگیرید
تیر هاش سبک۲۰تماس بگیرید
تیر هاش سبک۲۲تماس بگیرید
تیر هاش سبک۲۴تماس بگیرید
تیر هاش سبک۲۶تماس بگیرید
تیر هاش سبک۲۸تماس بگیرید
تیر هاش سبک۳۰تماس بگیرید
تیر هاش سبک۳۲تماس بگیرید
تیر هاش سبک۳۴تماس بگیرید
تیر هاش سبک۳۶تماس بگیرید
تیر هاش سبک۴۰تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۱۰تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۱۲تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۱۴تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۱۶تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۱۸تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۲۰تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۲۲تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۲۴تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۲۶تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۲۸تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۳۰تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۳۲تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۳۴تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۳۶تماس بگیرید
تیر هاش سنگین۴۰تماس بگیرید